Opravná metodika k dohledovému výkaznictví pro banky, DZ a OCP podle nařízení EU a národních požadavků (EBA20190701) pro data od 31. 7. 2019

Dne 25. 6. 2019 byla zplatněna a zveřejněna v SDNS opravná metodika výkaznictví EBA20190701 k metodice EBA20190301 podle jednotných reportovacích rámců EU v oblasti obezřetného podnikání, které jsou v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky (CRR) a předpisy jej provádějícími.

V opravné metodice EBA20190701 byly provedeny úpravy v kontrolách z důvodu sladění s EBA metodikou a aktualizace domény Z_MENAE z číselníku BA0010 s kódy měn. Účelem je zajištění co nejvyšší kvality zasílaných dat.

Změny oproti metodice EBA20190301

 • Byl aktualizován obsah zásobníku Z_ MENAE z číselníku BA0010 – „Kódy měn ISO“. Jedná se o zásobník použitý v souborech AESIFE30/AEKIFE30 – „Zatížení aktiv - roční informace“, ve kterém byly doplněny kódy měn AED a BYN.
 • FINREP
  • v datovém souboru FISIFE40/FIKIFE40 - Doplňkové informace k rozvaze

    JVK kk: 6085, 6086, 6095, 6096, 7000, 7001, 7010, 7011, 7015, 7016, 7025 a 7026 byly upraveny podle EBA na rovnost a dány do stavu expl.
   JVK byly dány do stavu expl. na základě odpovědi v Q&A (2018_3835), ve které EBA uvádí, že do tab. F 12.01 (DO: FIS/FIK40_61) se zahrnuje hotovost u centrálních bank a ostatní vklady splatné na požádání. DO: FIS/FIK40_131 a FIS/FIK40_141 (tab. F 04.03.1 a F 04.04.1) tyto položky nezahrnují.

  • v datovém souboru FIKIFE60 - Čtvrtletní doplňkové informace k finančním výkazům podléhající limitům na konsolidovaném základě

    Byla upravena definice DO: FIK60_14 –Vybraná aktiva v členění podle sektorů a zemí“ na základě odpovědi v Q&A (2016_2678), ve které EBA uvádí, že hotovost u centrálních bank a ostatní vklady splatné na požádání do tabulky F 20.04 patří.

 • COREP
  • v datovém souboru COSIFE10/COKIFE10 - Kapitál a rizikové expozice

    JVK kk 3120 a 3130 (týkající se DO: COS/COK10_21, COS/COK10_31 a COS/COK10_43 a) byly opraveny a přepnuty do stavu err.