Algoritmy kontrol a seznamy hodnot

Seznam vykazujících subjektů a jejich BIC (kardinalita 1:N). Kódování souboru je ASCII, oddělovač sloupců je TAB (ASCII 9) a konce řádek jsou CR LF (ASCII 13 10). Historické seznamy jsou dostupné v archivu. Datum konce platnosti seznamu je uvedeno v názvu každého souboru (formát: list-subject-bic-YYYYMMDD.txt).

AII musí odpovídat MiFID 07-627b. MIC uvedený v AII musí být obsažen v databázi regulovaných trhů jako obchodující s AII.

BIC musí být obsažen v databázi SWIFT.

CFI musí odpovídat ISO 10962.

IČ musí odpovídat datovému prvku "IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO (IČ)" v ISDP.

IID (Interní identifikace) musí obsahovat ověřený úvodní BIC nebo MIC.

ISIN musí odpovídat ISO 6166.

MIC musí být obsažen v databázi ISO 15022.

NID musí odpovídat pravidlům SCP/CDCP.

RČ musí odpovídat datovému prvku "RODNÉ ČÍSLO OBČANA" v ISDP.