Seznam provozovatelů srovnávacích stránek dle § 202 zákona o platebním styku

Ustanovení § 1 písm. e) zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku (dále jen „ZPS“) stanoví, že „Tento zákon upravuje práva a povinnosti podnikatelů, kteří prostřednictvím internetových stránek srovnávají úplaty za služby spojené s platebním účtem uplatňované různými poskytovateli (dále jen „provozovatel srovnávacích stránek").“.

Ustanovení § 202 odst. 3 ZPS stanoví, že „Před zahájením provozu srovnávacích stránek oznámí provozovatel srovnávacích stránek České obchodní inspekci a České národní bance své jméno, den zahájení provozu a adresu těchto srovnávacích stránek. O úmyslu ukončit provozování srovnávacích stránek informuje provozovatel bez zbytečného odkladu Českou obchodní inspekci a Českou národní banku a oznámí jim den předpokládaného ukončení provozu..

Ustanovení § 202 odst. 4 ZPS stanoví, že „Česká obchodní inspekce a Česká národní banka uveřejňují údaje, které obdrží podle odstavce 3, na svých internetových stránkách.“.

Česká národní banka tímto zveřejňuje seznam provozovatelů srovnávacích stránek.

 

Jméno provozovatele Den zahájení provozu Adresa Den ukončení provozu
Scott & Rose, s.r.o. rok 2011 https://www.finparada.cz/Bankovni-Ucty-Kalkulacka-Osobnich-Uctu.aspx