Výzva zákazníkům společnosti ACRUS CZ

Česká národní banka v současnosti prošetřuje činnost společnosti ACRUS CZ a.s., IČO: 248 12 323, se sídlem U průhonu 827/5, Holešovice, 170 00 Praha 7. Společnost ACRUS CZ nabízí veřejnosti mimo jiné prostřednictvím webové prezentace na adresách www.acrus.cz a www.zip-cz.eu program investice do zlata nazvaný „Zlatý individuální program“, zkráceně též označovaný jako „ZIP“ . Účastníkům tohoto programu je nabízena investice do zlata s příslibem garantovaného ročního zhodnocení z takto investovaných peněžních prostředků.

Česká národní banka pojala podezření, že společnost ACRUS CZ může porušovat zákaz stanovený v ustanovení § 2a odst. 1 a 2 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů. Společnost ACRUS CZ nedisponuje povolením České národní banky k činnosti a není tak oprávněna shromažďovat peněžní prostředky od veřejnosti1.

Získávání peněžních prostředků od veřejnosti za účelem jejich společného investování je činností v právním řádu České republiky striktně regulovanou, kdy tato činnost je vyhrazena pouze licencovaným subjektům, které prokázaly splnění požadovaných předpokladů pro takovou činnost.

Protože společnost ACRUS CZ v rámci prošetřování nespolupracuje, obrací se Česká národní banka touto cestou na zákazníky společnosti ACRUS CZ, kteří se zúčastnili nebo účastní „Zlatého individuálního programu“, s žádostí o spolupráci při šetření aktivit této společnosti.

V případě, že jste se zúčastnil(a) „Zlatého individuálního programu“ společnosti ACRUS CZ, a jste ochoten (ochotna) poskytnout bližší informace, kontaktujte Českou národní banku jedním z následujících způsobů s uvedením předmětu „ACRUS CZ - Sp/2012/116/573“

  • elektronicky prostřednictvím emailu na adresu vyzva@cnb.cz;
  • písemně na adresu České národní banky, odbor sankčních řízení, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1; nebo
  • faxem na číslo: 224 413 137.

V podání ohledně činnosti společnosti ACRUS CZ uveďte kontaktní údaje (jméno, příjmení, kontakt), a připojte Vám známé informace o „Zlatém individuálním programu“ (např. výši Vámi vložených prostředků, výši částky, která Vám byla vyplacena zpět, kopii relevantní smluvní a/nebo jiné dokumentace).


1 Upozornění na aktivity společnosti ACRUS CZ