Upozornění na zneužití identity společnosti Caspar Asset Management S.A.

Česká národní banka varuje před podvodnými e-maily (např. z adresy gajosdavid10@gmail.com) obsahujícími odkaz na falešnou investiční platformu s logem a adresou společnosti Caspar Asset Management S.A.

Uvedené e-maily zneužívají jméno společnosti Caspar Asset Management S.A., která je licencována polským dohledovým orgánem (KNF) a přeshraničně působí pouze v Lucembursku (zákazníkům z České republiky své služby nenabízí). Společnost Caspar Asset Management S.A. v této souvislosti uveřejnila na svých internetových stránkách varování (externí odkaz, v polském a anglickém jazyce).

ČNB proto doporučuje na uvedené e-mailové zprávy nereagovat a současně veřejnost upozorňuje, že investice prostřednictvím uvedené podvodné investiční platformy může vést ke ztrátě veškerých investovaných finančních prostředků.