Upozornění na nabídku SAKOFX

Česká národní banka upozorňuje na internetové stránky http://sakofx.co/cs, na kterých se v českém jazyce objevuje nabídka SAKOFX k obchodování na mezinárodním trhu s měnami FOREX. Provozovatel těchto internetových stránek není oprávněn v České republice poskytovat investiční nebo jiné finanční služby a není ze strany České národní banky dohlížen. Případná investice není ze zákona pojištěna.

Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů jsou zveřejněny na webových stránkách České národní banky.

Odbor komunikace ČNB