Upozornění na nabídku DP Index Inc.

Česká národní banka upozorňuje, že společnost DP Index Inc., která v českém jazyce prostřednictvím internetových stránek http://www.dpindex.com/dpindex.xhtml nabízí investiční služby, nedisponuje žádným oprávněním k poskytování služeb na finančním trhu v České republice a není Českou národní bankou dohlížena. Případná investice není ze zákona pojištěna.

Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů jsou zveřejněny na webových stránkách České národní banky.

Odbor komunikace ČNB