Upozornění na aktivity subjektu zneužívajícího identitu společnosti „TRIGON CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, s.r.o.“

ČNB upozorňuje veřejnost, že subjekt nabízející investiční příležitosti prostřednictvím investiční platformy https://trigon-digital.com/cz nemá žádné povolení k poskytování investičních služeb, ani nedisponuje žádným jiným povolením k činnosti na finančním trhu v České republice. Případná investice není ze zákona pojištěna ani jinak chráněna.Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu jsou zveřejněny na webových stránkách ČNB.

ČNB zároveň upozorňuje, že uvedený subjekt zneužívá identitu společnosti TRIGON CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, s.r.o., IČO 263 16 561, se sídlem Koterovská 345/16, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň.

Při prezentaci na svých webových stránkách taktéž publikuje pozměněné či zfalšované dokumenty, které mají zjevně působit věrohodně pro potenciální investory, mimo jiné se jedná o zfalšované rozhodnutí ČNB, podle kterého měl být investiční platformě udělen souhlas ke změně právní formy obchodníka s cennými papíry.