Upozornění na aktivity subjektu zneužívajícího identitu společnosti „FINPRO, a.s.“

ČNB upozorňuje veřejnost, že subjekt vystupujícího pod názvem „FINPRO“ nabízející uzavření „Rámcových smluv o poskytování investičních služeb“, nemá žádné povolení k poskytování investičních služeb, ani nedisponuje žádným jiným povolením k činnosti na finančním trhu v České republice. Případná investice není ze zákona pojištěna ani jinak chráněna.

ČNB zároveň upozorňuje, že uvedený subjekt neoprávněně užívá identitu společnosti FINPRO a.s., IČO 481 73 380, se sídlem U Suchého dubu 1517, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice.

Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu jsou zveřejněny na webových stránkách ČNB.