Upozornění na aktivity subjektu vystupujícím pod názvem Partners Market

Česká národní banka upozorňuje veřejnost, že subjekt vystupující pod názvem „Partners Market“, který na webových stránkách https://partners-market.com/cz nabízí obchodování s měnovými páry (forex), akciemi a kryptoměnami, nemá žádné povolení k poskytování investičních služeb, ani nedisponuje žádným jiným povolením k činnosti na finančním trhu v České republice. Případná investice není ze zákona pojištěna ani jinak chráněna.

Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů jsou zveřejněny na webových stránkách České národní banky.

Zároveň Česká národní banka konstatuje, že se nejedná o oficiální nabídku společnosti Partners Financial Services, a.s., IČ: 276 99 781, se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov, ale o zneužití obchodní značky jejích finančně poradenských poboček „Partners Market“.

Česká národní banka rovněž upozorňuje, že uvedený subjekt také uveřejněním neexistujícího investičního fondu - společnosti Partners Market, a.s. , investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s, na svých webových stránkách zneužil statut investičního fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., a to včetně zneužití osobních údajů jeho vedoucích osob, vedoucích osob administrátora fondu, a údaje o členství v Asociaci pro kapitálový trh České republiky.

Dále uvedený subjekt na svých webových stránkách rovněž uveřejnil falešné rozhodnutí České národní banky o zápisu neexistující společnosti Partner Trade, a.s. do seznamu depozitářů investičního fondu.

Dále Česká národní banka doplňuje, že jménem subjektu „Partners Market“ oslovuje v České republice zákazníky osoba vystupující pod jménem „Daniel Slota“, která se neoprávněně prezentuje povolením údajně vydaným Českou národní bankou k poskytování služeb na finančním trhu v České republice. Uvedená osoba nedisponuje žádným povolením k poskytování služeb na finančním trhu na území České republiky, a jeho činnost tak nepodléhá dohledu České národní banky. V této souvislosti Česká národní banka zdůrazňuje, že ode dne 1. 7. 2008 neorganizuje makléřské zkoušky a neuděluje povolení (licenci) k činnosti makléře, žádné certifikáty tohoto typu tedy nevydává.