Upozornění na aktivity subjektu vystupujícím pod názvem „INVEST GATE LTD“

Česká národní banka upozorňuje veřejnost, že subjekt vystupující pod názvem „INVEST GATE LTD“, který veřejnosti nabízí možnost investování prostřednictvím webové stránky https://trade.investgateltd.com/cz, nemá žádné povolení k poskytování investičních služeb, ani nedisponuje žádným jiným povolením k činnosti na finančním trhu v České republice. Případná investice není ze zákona pojištěna ani jinak chráněna.

ČNB zároveň upozorňuje, že uvedený subjekt neoprávněně užívá identitu společnosti INVEST GATE a.s., IČO 03194515.

Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu jsou zveřejněny na webových stránkách ČNB.