Upozornění na aktivity subjektu vystupujícím pod názvem Atlantik-star s.r.o.

Česká národní banka upozorňuje veřejnost, že společnost vystupující pod názvem „Atlantik-star s.r.o.“, která se neoprávněně prezentuje jako subjekt disponující povolením k činnosti uděleným kyperským orgánem dohledu (Cyprus Securities and Exchange Comission, CySEC) a nabízí obchodování s měnovými páry (forex), akciemi a kryptoměnami, nedisponuje žádným povolením k poskytování investičních služeb vydaným kyperským orgánem dohledu. Nedisponuje ani žádným povolením k činnosti uděleným ČNB. Tento subjekt není ani zapsán v českém, či kyperském obchodním rejstříku jako právnická osoba.

Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů CySEC jsou dostupné na webové stránce https://www.cysec.gov.cy/en-GB/entities/.

Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů jsou zveřejněny na webových stránkách České národní banky.

Dále ČNB doplňuje, že jménem společnosti „„Atlantik-star s.r.o.“ oslovují v České republice zákazníky osoby vystupující pod jmény „Jan Zielinski“ a  „Marek Makowiecki“, které se neoprávněně prezentují povolením ČNB k poskytování služeb na finančním trhu v ČR. Uvedené osoby ani nedisponují žádným povolením k poskytování služeb na finančním trhu na území ČR, a jejich činnost tak nepodléhá dohledu ČNB.