Upozornění na aktivity subjektu vystupujícím pod názvem AIDO Group

Česká národní banka upozorňuje veřejnost, že subjekt vystupující pod názvem „AIDO Group“, který veřejnosti nabízí možnost investování do Skupiny ČEZ, nemá žádné povolení k poskytování investičních služeb, ani nedisponuje žádným jiným povolením k činnosti na finančním trhu v České republice. Případná investice není ze zákona pojištěna ani jinak chráněna.

Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů jsou zveřejněny na webových stránkách ČNB.

ČNB zároveň upozorňuje, že uvedený subjekt neoprávněně užívá identitu společnosti AIDO Group a.s., IČO 247 52 754, se sídlem Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha.