Upozornění na aktivity subjektu vystupujícího pod názvem „Open Sails Holding s.r.o.“

Česká národní banka upozorňuje veřejnost, že subjekt vystupující pod názvem „Open Sails Holding s.r.o.“, který na webových stránkách https://opensailsholding.com/ nabízí obchodování s akciemi, s měnovými páry (forex), akciovými indexy, komoditami a kryptoměnami, nemá žádné povolení k poskytování investičních služeb, ani nedisponuje žádným jiným povolením k činnosti na finančním trhu v České republice. Případná investice není ze zákona pojištěna ani jinak chráněna.

Česká národní banka dále upozorňuje, že subjekt se na webu https://opensailsholding.com/cz/commitment prezentuje dokumenty, které mají za cíl zvýšit jeho důvěryhodnost pro potenciální zákazníky, mimo jiné se jedná o zfalšované rozhodnutí ČNB, kterým měl být „společnosti Open Sails Holding s.r.o.“ udělen souhlas se změnou právní formy obchodníka s cennými papíry či dokument „Pojištění Lloyd's“.

Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu jsou zveřejněny na webových stránkách ČNB.