Upozornění na aktivity subjektu vystupujícího pod názvem B&B PROFIT

Česká národní banka upozorňuje veřejnost, že subjekt vystupující pod názvem „B&B PROFIT“, který veřejnosti nabízí možnosti investování, nemá žádné povolení k poskytování investičních služeb, ani nedisponuje žádným jiným povolením k činnosti na finančním trhu v České republice. Případná investice není ze zákona pojištěna ani jinak chráněna.

Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů jsou zveřejněny na webových stránkách ČNB.

Dále ČNB upozorňuje, že subjekt B&B PROFIT se v rámci komunikace s potenciálními klienty prezentuje falešným „osvědčením“ o bezpečnosti investice, kdy využívá jména ČNB a jména jejího zaměstnance. ČNB taková osvědčení nevydává a B&B PROFIT se zfalšovaným osvědčením pouze snaží v klientech vzbudit důvěru a uvést je v omyl ohledně bezpečnosti investovaných peněžních prostředků.