Upozornění na aktivity subjektu IIA plus

Česká národní banka upozorňuje veřejnost, že subjekt vystupující pod názvem „IIA plus“, který na webových stránkách www.iia-plus.com a https://my.iia-plus.com nabízí investiční příležitosti, nemá žádné povolení k poskytování investičních služeb, ani nedisponuje žádným jiným povolením k činnosti na finančním trhu v České republice. Případná investice není ze zákona pojištěna ani jinak chráněna.

Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu jsou zveřejněny na webových stránkách ČNB