Upozornění na aktivity společnosti Pristine Group LLC a obchodní platformy Metaversesworld

Česká národní banka upozorňuje veřejnost, že společnost Pristine Group LLC, registrační č. 1327 LLC 2021, adresa First Floor, First ST Vincent Bank LTD Building, James Street, Kingstown VC0100, St. Vincent and the Grenadines, nabízí možnost investice do akcií, akciových indexů, komodit a nástrojů peněžního trhu (forex) prostřednictvím obchodní platformy umístěné na stránkách https://metaversesworld.org/.

Společnost Pristine Group LLC nemá žádné povolení k poskytování investičních služeb ani jiných finančních služeb v České republice. Případná investice není ze zákona pojištěna ani jinak chráněna.

Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů jsou zveřejněny na webových stránkách České národní banky.


Na obchodní značku metaversesworld upozornily také zahraniční orgány dohledu (např. rakouský FMA, jehož upozornění je k dispozici pod odkazem https://www.fma.gv.at/en/pristine-group-llc-metaversesworld/). Česká národní banka již v minulosti upozorňovala na aktivity společnosti Pristine Group LLC nabízené prostřednictvím platforem finfix.world a nvestpro.world.