Upozornění na aktivity společnosti INVESTMENT AND TRADING CAPITAL LIMITED

Česká národní banka informuje veřejnost, že společnost INVESTMENT AND TRADING CAPITAL LIMITED, číslo společnosti 5560666, NZBN 9429041569849, se sídlem 82 Symonds Street, Grafton, Auckland, 1010, Nový Zéland, nabízí prostřednictvím prezentace uveřejněné na http://itradingcapitalltd.co.nz/home-cs/ a prostřednictvím e-mailového oslovování potenciálních investorů z adres info@inventio.cz a kordek@solurion.cz možnost investice do „bankovních garancí“. Nabízená investice vykazuje znaky neoprávněného shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti, tedy činnosti, který je v České republice plně regulována. Společnost INVESTMENT AND TRADING CAPITAL LIMITED však nedisponuje žádným povolením k činnosti uděleným Českou národní bankou, a není tak oprávněna v České republice peněžní prostředky od veřejnosti shromažďovat.

Seznamy registrovaných a regulovaných subjektů jsou zveřejněny na webových stránkách České národní banky.