Upozornění na aktivity společnosti DreamVest International LLC.

Česká národní banka informuje veřejnost, že společnost DreamVest International LLC., ID 6128334 nabízí v českém jazyce prostřednictvím prezentace uveřejněné na https://britishasset.com investice do projektů nazvaných „BritishAsset“. Prezentované projekty „BritishAsset“ vykazují znaky neoprávněného shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti za účelem jejich společného investování, tedy činnosti, která je v České republice plně regulována. Společnost DreamVest International LLC. však nedisponuje žádným povolením k činnosti uděleným Českou národní bankou, a není tak oprávněna v České republice peněžní prostředky od veřejnosti shromažďovat.

Seznamy registrovaných a regulovaných subjektů jsou zveřejněny na webových stránkách České národní banky.

Odbor komunikace ČNB