Upozornění na aktivity společnosti DreamVest Europe LTD.

Česká národní banka informuje veřejnost, že na území České republiky je v souvislosti s prezentací projektu „Dreamvestice“ na internetových stránkách http://dreamvestice.com/  veřejně nabízena investice do dluhopisů emitenta DreamVest Europe LTD., ISIN CZ0000000765, ISIN CZ0000000773, ISIN CZ0000000757, aniž by byl v souladu s ustanovením § 36c zákona o podnikání na kapitálovém trhu  Českou národní bankou, případně orgánem dohledu jiného členského státu Evropské unie za splnění podmínek stanovených v ustanovení § 36f zákona o podnikání na kapitálovém trhu, schválen a uveřejněn prospekt těchto cenných papírů. Schválené prospekty cenných papírů jsou zveřejněny na webových stránkách České národní banky.

Projekt „Dreamvestice“ rovněž vykazuje znaky neoprávněného shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti za účelem jejich společného investování, tedy činnosti, která je v České republice plně regulována. Společnost DreamVest Europe LTD. však nedisponuje žádným povolením k činnosti uděleným Českou národní bankou, a není tak oprávněna peněžní prostředky od veřejnosti shromažďovat.

Seznam všech licencovaných osob je uveřejněn na webových stránkách ČNB Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů.