Upozornění na aktivity společnosti COOPER MARKETS s.r.o.

Česká národní banka upozorňuje veřejnost, že společnost COOPER MARKETS s.r.o., IČO 03441067, která nabízí na internetových stránkách https://web.coopermarkets.com/ možnost obchodování s finančními deriváty prostřednictvím platformy CP Markets, nedisponuje žádným oprávněním k poskytování investičních, ani jiných služeb na finančním trhu v České republice a Česká národní banka její činnost nedohlíží.

Případná investice není ze zákona pojištěna.

Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů jsou zveřejněny na webových stránkách České národní banky.