Upozornění na aktivity obchodních společností na ochranu spotřebitele

Česká národní banka upozorňuje na aktivity obchodních společností, které jsou založeny za podnikatelským účelem a které o sobě prohlašují, že chrání spotřebitele a nabízejí spotřebitelům, že se v jejich zájmu budou domáhat náhrady škody a finanční ztráty způsobené možným nesprávným postupem poskytovatele nebo zprostředkovatele finanční služby při uzavírání smlouvy o životním pojištění či jiné finanční službě. Česká národní banka doporučuje spotřebitelům, aby věnovali zvýšenou pozornost podmínkám smluv uzavíraných s předmětnými společnostmi, neboť tyto smlouvy mohou za určitých okolností vést na straně spotřebitele k dalším finančním ztrátám, aniž by bylo dosaženo deklarovaného odškodnění. Tyto typy společností nejsou dohlíženy Českou národní bankou a jakékoli následné spory mezi spotřebitelem a takovouto společností by byly řešeny pouze prostřednictvím obecných soudů České republiky podle podmínek uzavřené smlouvy a příslušných soukromoprávních předpisů.

Odbor komunikace ČNB