Upozornění na aktivity „Quantumlux Group, s.r.o.“

Česká národní banka upozorňuje veřejnost, že subjekt vystupující pod názvem „Quantumlux Group, s.r.o.“ oslovující potenciální investory s nabídkou „investování do Skupiny ČEZ“ nemá žádné povolení k poskytování investičních služeb ani nedisponuje žádným jiným povolením k činnosti na finančním trhu v České republice. Případná investice není ze zákona pojištěna ani jinak chráněna.

Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu jsou zveřejněny na webových stránkách ČNB.

ČNB dále upozorňuje, že osoby jednající jako zástupci subjektu „Quantumlux Group, s.r.o.“ prezentují potenciálním zákazníkům dokumenty, které mají za cíl zvýšit důvěryhodnost uvedeného subjektu, mimo jiné se jedná o zfalšované rozhodnutí ČNB, podle kterého měl být subjekt „Quantumlux Group, s.r.o.“ zapsán do seznamu depozitářů investičního fondu. V dokumentech zasílaných potenciálním investorům je rovněž uváděno nepravdivé tvrzení, že „Ochrana peněžních prostředků na účtu držitele je garantovaná Českou narodní bankou.

ČNB již v minulosti veřejnost na podvodnou nabídku investic do akcií skupiny ČEZ na svých webových stránkách upozorňovala.