Upozornění na aktivity Naya Group Foundation

Česká národní banka upozorňuje, že subjekt Naya Group Foundation z Panamy, který prostřednictvím internetových stránek https://nayagroup.org/ nabízí zhodnocení finančních prostředků, nemá žádnou registraci, povolení ani jiné oprávnění udělené ČNB k poskytování služeb na finančním trhu v České republice a není ČNB dohlížen. Případná investice není ze zákona pojištěna.

Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů jsou zveřejněny na webových stránkách České národní banky.

Odbor komunikace ČNB