Upozornění na aktivity „LeadX Group Ltd.“

Česká národní banka upozorňuje veřejnost, že subjekt vystupující pod názvem „LeadX Group Ltd.“, který na webových stránkách https://leadx-group.com/cz/tools nabízí obchodování s akciemi, s měnovými páry (forex), akciovými indexy, komoditami a kryptoměnami, nemá žádné povolení k poskytování investičních služeb, ani nedisponuje žádným jiným povolením k činnosti na finančním trhu v České republice. Případná investice není ze zákona pojištěna ani jinak chráněna.

Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu jsou zveřejněny na webových stránkách ČNB.

ČNB zároveň upozorňuje, že „LeadX Group Ltd.“ při propagaci svých služeb zneužívá identitu společnosti LeadX Group s.r.o., IČO 035 51 369, která disponuje oprávněním ČNB k činnosti samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru a samostatného zprostředkovatele dle zákona o distribuci pojištění a zajištění. Společnost LeadX Group s.r.o., IČO 035 51 369 na podvodné jednání upozornila na svých webových stránkách (externí odkaz).

ČNB dále upozorňuje, že osoby jednající jako zástupci společnosti „LeadX Group Ltd.“ osloveným zákazníkům prezentují dokumenty, které mají za cíl zvýšit jejich důvěryhodnost pro potenciální zákazníky, mimo jiné se jedná o zfalšované rozhodnutí ČNB, dle kterého měla být údajně společnost LeadX Group s.r.o. zapsána do seznamu depozitářů investičního fondu, a dále o řadu dalších dokumentů prezentovaných na webových stránkách https://leadx-group.com/cz/commitment (např. dokument „Burzovní Pravidla“, „Pojištění Lloyd's“, „Pravidla provádění obchodů“, atd.). Při prezentaci využívají též zfalšovaný dokument „Investiční smlouva projektu (ČEZ & LeadX Group)“.

ČNB již v minulosti veřejnost na podvodnou nabídku investic do akcií skupiny ČEZ na svých webových stránkách upozorňovala.