Upozornění na aktivity Five Winds Asset Management a QW LIANORA SWISS CONSULTING SA

Česká národní banka upozorňuje veřejnost, že společnosti Five Winds Asset Management a QW LIANORA SWISS CONSULTING SA, které nabízí v internetové inzerci možnost zhodnocení finančních prostředků prostřednictvím jejich investování, nemají žádné povolení k poskytování investičních služeb ani jiných finančních služeb v České republice. Případná investice není ze zákona pojištěna ani jinak chráněna.

Seznamy registrovaných a regulovaných subjektů jsou zveřejněny na webových stránkách České národní banky.

Před aktivitami společností Five Winds Asset Management a QW LIANORA SWISS CONSULTING SA již dříve varoval veřejnost i belgický orgán dohledu nad finančním trhem a španělský orgán dohledu nad finančním trhem, které poukázaly na propojení těchto společností se společnostmi QUESTRA WORLD a ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT, S.A. Před aktivitami těchto společností varovala Česká národní banka veřejnost již upozorněním ze dne 22. 2. 2017.