Upozornění na aktivity ADS Securities L.L.C.

Česká národní banka upozorňuje veřejnost na aktivity společnosti ADS Securities L.L.C., sídlem Floor 8, Irena Tower, Corniche Road, PO Box 93894, Abú Dhabí, Spojené arabské emiráty, která prostřednictvím českých společností nabízí a poskytuje na území České republiky investiční služby. Klientům společnosti ADS Securities L.L.C. je též nabízena možnost nechat si prostředky zaslané na účet společnosti ADS Securities L.L.C. obhospodařovat společností Mandeville Inc., se sídlem 35 New Road, 1708, Belize City, Belize C.A. Společnost ADS Securities L.L.C., ani společnost Mandeville Inc. nemají v současné době žádné oprávnění k poskytování investičních ani jiných služeb na finančním trhu v České republice a nejsou ze strany České národní banky dohlíženy.

Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů jsou zveřejněny na webových stránkách České národní banky.

Odbor komunikace sekce kancelář