Upozornění k prezentaci společnosti XIXOIO

Česká národní banka upozorňuje veřejnost, že společnost XIXOIO a.s., nabízející investování do virtuálních tokenů, není regulována Českou národní bankou. V této souvislosti pak Česká národní banka upozorňuje na prezentaci této společnosti vůči veřejnosti, která může vzbuzovat mylný dojem, že obchodní model společnosti XIXOIO a.s. a její podnikání byly Českou národní bankou schváleny, povoleny nebo alespoň zčásti regulovány.

Společnosti XIXOIO a.s. nebylo uděleno žádné povolení České národní banky k podnikání na finančním trhu. Česká národní banka pouze v minulosti zodpověděla několik specifických dotazů společnosti XIXOIO a.s., jako tomu je v případě jakéhokoliv tazatele, který splní podmínky podání tzv. kvalifikovaného dotazu. Vyjádření České národní banky ke kvalifikovaným dotazům vychází z konkrétních okolností popsaných tazatelem. Tyto závěry nepředstavují žádnou formu povolení k činnosti. Česká národní banka v této souvislosti uvádí, že činnost společnosti XIXOIO a.s. spočívající ve vydávání tokenů sama o sobě nepředstavuje činnost podléhající dohledu ČNB.

V souvislosti s investicemi do virtuálních tokenů, které společnost XIXOIO a.s. nabízí, pak Česká národní banka v podrobnostech odkazuje na Upozornění na rizika investic do alternativních investičních produktů.