Neplaťte zálohy předem. Varování před podvodnými nabídkami spotřebitelského úvěru

Česká národní banka opakovaně zaznamenala zvýšený počet doručených podání na činnost spočívající v neoprávněném nabízení spotřebitelských úvěrů, zejména prostřednictvím sociálních sítí.  Shodným znakem nabídek na poskytnutí spotřebitelského úvěru je požadavek uhradit nejprve zálohu/poplatek/kauci před poskytnutím spotřebitelského úvěru, zpravidla v řádu až desítek tisíc Kč. Ve skutečnosti po odeslání zálohy/poplatku/kauce přestane nabízející se spotřebitelem komunikovat, aniž by mu slíbený úvěr poskytl. Nabízející se zaštiťují návrhem úvěrové smlouvy, v níž je zmiňována ČNB, jakožto orgán dohledu a kontaktní místo pro podání stížnosti/reklamace. Tato nepravdivá informace má spotřebitele přesvědčit o důvěryhodnosti počínání nabízejícího.

ČNB v této souvislosti důrazně upozorňuje, že se jedná o praktiky, které jsou v zásadním rozporu s poskytováním spotřebitelských úvěrů, neboť zákon o spotřebitelském úvěru výslovně zakazuje přijímání jakékoliv platby[1] před poskytnutím spotřebitelského úvěru. Požadavek na úhradu zálohy/poplatku/kauce by měl být prvotním důvodem pro rychlé ukončení jednání s takovou společností nebo osobou.

ČNB proto apeluje na spotřebitele, aby předem jakoukoli finanční částku za poskytnutí spotřebitelského úvěru nehradili a důsledně si v seznamech ČNB ověřili, že nabízející disponuje příslušným oprávněním.

Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu jsou zveřejněny na webových stránkách ČNB.


[1] Viz § 83 zákona č. 257/2016Sb., o spotřebitelském úvěru