Metodické a výkladové materiály

Úřední sdělení

Obecné pokyny evropských orgánů dohledu

Odpovědi na dotazy

  • Přehled vydaných stanovisek České národní banky týkajících se odborných regulatorních dotazů je publikován prostřednictvím samostatné webové aplikace.

Metodické materiály

V současné době ČNB neuveřejňuje žádný materiál v této oblasti.