Konzultační materiály a návrhy

  • 1. 4. 2022 – k projednání v pracovních komisích Legislativní rady vlády byl předložen návrh vyhlášky (pdf, 229 kB), kterou se mění vyhláška č. 1/2022 Sb., o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku, a vyhlášky č. 7/2018 Sb., o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu, ve znění vyhlášky č. 2/2022 Sb., včetně odůvodnění (pdf, 380 kB) a platného znění (pdf, 294 kB).