Konzultační materiály a návrhy

  • 25. 2. 2019 –  byl ke konzultaci zaslán před meziresortním připomínkovým řízením v návaznosti na zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu návrh vyhlášky (pdf, 330 kB) o žádostech podle zákona o doplňkovém penzijním spoření. Termín pro předložení připomínek byl stanoven na 15. 3. 2019.