Konzultační materiály a návrhy

  • 25. 2. 2019 –  byl ke konzultaci zaslán před meziresortním připomínkovým řízením v návaznosti na zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu návrh vyhlášky (pdf, 300 kB), kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů.  Termín pro předložení připomínek byl stanoven na 15. 3. 2019.