Konzultační materiály a návrhy

  • 25. 11. 2019 – bylo zahájeno mezirezortní připomínkové řízení k návrhu vyhlášky (pdf, 579 kB) o žádostech podle zákona o doplňkovém penzijním spoření a k návrhu vyhlášky (pdf, 525 kB), kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů. Mezirezortní připomínkové řízení k těmto návrhům vyhlášky končí dne 13. 12. 2019.