Zveřejňování Grafu rizik inflační prognózy

Česká národní banka začne od nejbližšího měnověpolitického zasedání bankovní rady nově zveřejňovat i Graf rizik inflační prognózy (tzv. GRIP) s komentářem. Zveřejňováním tohoto grafu ČNB dále vylepšuje komunikaci o měnové politice a upevňuje své postavení mezi nejvíce transparentními centrálními bankami ve světě.

GRIP bude zveřejňován spolu se zápisy z měnověpolitických jednání bankovní rady, na kterých není k dispozici nová prognóza. Poprvé bude GRIP zveřejněn po nejbližším jednání bankovní rady o měnových otázkách, které se uskuteční 23. června 2011. Datum zveřejnění GRIPu a zápisu z tohoto jednání je stanoveno na 1. července 2011.

GRIP je jedním z východisek pro formulaci názoru bankovní rady na výslednou bilanci rizik poslední prognózy a pro její měnověpolitické rozhodnutí. Měnověpolitické rozhodování bankovní rady mezi dvěma prognózami se tak opírá o v čase stabilní a s jádrovým predikčním modelem konzistentní nástroj pro analýzu dopadu nových informací, což přispívá k předvídatelnosti a kredibilitě měnové politiky.

GRIP je nástrojem sekce měnové a statistiky, který slouží od června 2004 k zachycení rizik poslední makroekonomické prognózy prostřednictvím vyhodnocení vlivu nově dostupných informací na výhled inflace a úrokových sazeb. Toto vyhodnocení se provádí simulacemi v jádrovém predikčním modelu, do něhož jsou vkládány jednotlivé nové informace. Získaná modelová odezva ukazuje odchylky ve výhledu inflace a úrokových sazeb od základního scénáře poslední čtvrtletní prognózy.

Marek Petruš, ředitel komunikace a mluvčí ČNB