Zveřejněna Zpráva o finanční stabilitě 2005

Česká národní banka dnes zveřejnila Zprávu o finanční stabilitě za rok 2005. V rámci České republiky jde o jediný dokument, který se komplexně zabývá fungováním celého finančního sektoru včetně jeho vazeb a propojení s širším ekonomickým prostředím. Text celé zprávy je k dispozici na webových stránkách ČNB www.cnb.cz. Následujících několik odstavců představuje pouze několik témat, která jsou ve Zprávě o finanční stabilitě zastoupena.

Zpráva o finanční stabilitě se vedle ostatních témat podrobněji věnuje také relativně novému fenoménu zadlužování domácností. Poukazuje na to, že nízké úrokové sazby, ekonomický růst, vyšší zaměstnanost a růst disponibilních příjmů vytvářely příznivé podmínky pro zadlužování domácností. Zvýšení jejich zadlužení je ale stále nižší než přírůstek finančních aktiv domácností. Rostoucí zadluženost domácností se začíná projevovat navzdory nízkým úrokovým sazbám ve zvyšování podílu úrokových výdajů domácností na jejich disponibilním příjmu. Některé domácnosti se tak mohou dostat do potíží se splácením svých úvěrů.

Nově provedená analýza rodinných účtů naznačila, že zadlužení se v uplynulých letech koncentrovalo především do vysokopříjmových skupin domácností. Začíná se ovšem zvyšovat zadluženost i nízkopříjmových domácností. U některých z nich relativně vysoké splátky úvěrů omezují ostatní výdaje a schopnost tvorby úspor. Kreditní riziko u těchto domácností může být zvýšeno i vyšší závislostí jejich disponibilního příjmu na sociálních transferech. Pokračuje značný růst počtu exekucí, které představují rychlou a poměrně efektivní cestu vymožení menšíchdluhů domácností.

V návaznosti na zvyšující se zadlužování domácností (dvě třetiny úvěrů domácnostem představují hypoteční úvěry) se dostávají do popředí zájmu ceny nemovitostí a jejich budoucí vývoj. Dostupná data naznačují stagnaci či pouze mírný růst cen různých typů nemovitostí po roce 2003, což může souviset i s rostoucí nabídkou nové bytové výstavby. Na tomto pozadí dochází k postupné regionální konvergenci cen nemovitostí. Analýza implicitního výnosu z nájemného zatím nesignalizuje existenci bubliny na trhu nemovitostí. Situaci na trhu nemovitostí komplikují přetrvávající rozdíly mezi regulovaným a tržním nájemným.

Růst úvěrů poskytnutých bankami soukromému sektoru v roce 2005 v souladu s příznivým vývojem makroekonomického prostředí akceleroval. Růst byl tažen zejména dynamikou úvěrů domácnostem, zrychlily však také úvěry poskytnuté podnikům. Pokračoval trend zlepšování kvality úvěrů. Podíl ohrožených úvěrů na celkových nebankovních klientských úvěrech ke konci roku 2005 činil 4,1 %.

Bankovní sektor byl v roce 2005 již počtvrté za sebou výrazně ziskový. Banky vytvořily 39,4 mld. Kč čistého zisku, což představuje meziroční nárůst o 20 %. Tvorba zisku je významným faktorem ovlivňujícím finanční stabilitu systému, neboť umožňuje vytvoření polštáře na krytí rizik. Podmínkou je však uchování dostatečné výše vytvořeného zisku v bilancích bank. Téměř 60 % čistého zisku vytvořeného v roce 2004 zůstalo v bilancích bank. Vyplacené dividendy dosáhly 13,6 mld. Kč, což představovalo 41,5 % čistého zisku bankovního sektoru.

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB