Zpráva z jednání bankovní rady ČNB ze dne 9. 4. 1998

Bankovní rada České národní banky na svém dnešním zasedání schválila Zprávu o vývoji platební bilance České republiky za rok 1997. Zpráva konstatatuje, že deficit běžného účtu platební bilance za loňský rok ve výši 100,1 mld Kč představuje 6,1% HDP a znamená tak zmírnění vnější nerovnováhy v porovnání s předcházejícím rokem. Zpráva bude předložena k informaci vládě a bude rovněž zveřejněna.9. 4. 1998

ČNB - M. Švehla