Zpráva z jednání bankovní rady ČNB ze dne 12. 2. 1998

Bankovní rada České národní banky na svém dnešním zasedání za přítomnosti ministra financí projednala záměr reorganizace tzv. transformačních institucí, který předpokládá vytvořit z České finanční, České inkasní a z části Konsolidační banky jedinou konsolidační instituci. Ta by se zabývala správou nebonitních aktiv a umožnila by transparentní nakládání s veřejnými zdroji. Projekt současně předpokládá existenci rozvojových institucí, jejichž prostřednictvím by vláda realizovala případné rozvojové a podpůrné programy.

ČNB - M. Švehla