Zpráva z jednání bankovní rady ČNB dne 28. 9. 1997

Bankovní rada České národní banky na svém dnešním zasedání posoudila aktuální měnovou situaci. Konstatovala, že v relativně krátké době po měnové turbulenci došlo k určitému uklidnění na našem finančním trhu. To umožňuje pokračovat důsledně v řešení hlavních makroekonomických problémů a to i při nutnosti řešit důsledky červencových záplav.

Přes určité zlepšení nadále trvá zásadní nerovnováha ve vnějších vztazích, která vedla vládu letos v dubnu ke korekci hospodářské politiky a následně v květnu k vyhlášení stabilizačního a ozdravného programu. Požadavek důsledné realizace všech záměrů, vyhlášených v těchto dokumentech, je naléhavý a jakékoliv změkčení či odsouvání zvyšuje rizika dalšího ekonomického vývoje. Znepokojivé jsou zejména diskuse o deficitním hospodaření státního rozpočtu v letošním roce a o výhledu veřejných financí na rok 1998. Bankovní rada v této souvislosti zdůraznila naléhavou potřebu dosáhnout v saldu veřejných financí za letošní rok alespoň vyrovnanosti a v roce 1998 výraznějšího přebytku.Připoměla rovněž klíčový význam zásadního zmírnění růstu mezd. Bez těchto předpokladů není možný další pokles úrokových sazeb, naopak se zvětšuje nebezpečí růstu inflace, prohlubování vnější nerovnováhy a v konečném důsledku i zpomalování ekonomického růstu.

ČNB - M. Švehla