Zpráva z jednání bankovní rady ČNB dne 27. 11. 1997

Bankovní rada České národní banky se na svém dnešním zasedání zabývala aktuálním ekonomickým a měnovým vývojem v ČR. Konstatovala, že projevy destabilizace světového finančního systému, jejichž ohniskem jsou některé asijské země, se projevují negativně v řadě dalších zemí a ovlivňuj i vývoj českého finančního trhu, zejména kurzu koruny. K přetrvávající nervozitě přispívá i současný vývoj domácí politické situace. Naopak některé důležité makroekonomické ukazatele jsou v posledních měsících příznivější. Pozitivní vliv měnové restrikce a vládních úsporných opatření vede ke zpomalení růstu domácí poptávky a tím k postupnému zmírňování vnitřní a vnější nerovnováhy. Bankovní rada vyjádřila přesvědčení, že v české ekonomice neprobíhají procesy, které by vynucovaly oslabování české měny. K zachování její stability je však nutno udržovat i nadále restriktivní charakter měnové politiky a dále pokračovat v důsledném prosazování úsporných opatření v oblasti veřejných financí a mzdového vývoje.

Bankovní rada se rovněž seznámila s výsledkem výběrového řízení na prodej části podniku Agrobanka Praha a.s. (AGB) a pověřila správce nucené správy dále jednat o podmínkách prodeje se společností GE Capital Corporation. O dalším postupu nucené správy v AGB bude rozhodnuto na základě výsledků těchto jednání, které budou bankovní radě předloženy do konce roku 1997.

ČNB - M. Švehla