Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem za rok 2006

Česká národní banka dnes zveřejňuje "Zprávu o výkonu dohledu nad finančním trhem za rok 2006' . Jde o první souhrnnou zprávu za všechny sektory finančního trhu, která je rozdělena do dvou hlavních částí, v jejichž úvodu je vždy uvedeno shrnutí nejdůležitějších událostí či změn v dané oblasti.

První část Zprávy nazvaná "Dohled nad finanční trhem 2006' je zaměřena na:

  • legislativní změny, které nastaly v průběhu roku 2006;
  • nové přístupy ke zvyšování stability a transparentnosti finančního trhu (zejména Basel II, Solvency II a MIFID);
  • samotný výkon dohledu nad finančním trhem;
  • zapojení ČNB v rámci mezinárodní spolupráce v oblasti dohledu nad finančním trhem.

Druhá část Zprávy pojmenovaná "Vývoj finančního trhu 2006' se podrobněji zabývá vývojem v jednotlivých sektorech finančního trhu (bankovní sektor, družstevní záložny, kapitálový trh a pojistný trh).

Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem za rok 2006 je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách ČNB na adrese http://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/.galleries/souhrnne_informace_fin_trhy/zpravy_o_vykonu_dohledu/download/dnft_2006_cz.pdf.

V případě zájmu o tištěnou publikaci v české nebo anglické verzi zašlete prosím své kontaktní údaje e-mailem na info@cnb.cz

 

Pavlína Bolfová
mluvčí České národní banky