Zpráva o finanční stabilitě 2005

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 11.5.2006 projednala materiál "Zpráva o finanční stabilitě 2005'. Zpráva analyzuje vývoj v oblasti finanční stability v roce 2005 a identifikuje případná rizika, která mohou ovlivnit finanční stabilitu v české ekonomice v nadcházejícím období. Zpráva bude zveřejněna 31.5.2006 v elektronické verzi a ve druhé polovině června v tištěné podobě.  V den zveřejnění elektronické verze Zprávy o finanční stabilitě (31. května) ČNB uspořádá tiskovou konferenci a Zprávu představí veřejnosti.
 


Pavel Zúbek, Samostatný odbor komunikace ČNB/