Změny ve vedení odborů v sekci dohledu nad finančním trhem II

V sekci dohledu nad finančním trhem II České národní banky (ČNB) dochází ke změně názvů tří odborů a současně se mění tři ředitelé. Ředitelem odboru správních řízení se stává Luděk Pestr, ředitelem odboru dohledu řízení rizik IKT a AML se stává Jan Bridzik a ředitelkou odboru dohledu poskytovatelů platebních služeb a směnárníků se stává Tereza Kyliánová. O jejich jmenování rozhodla bankovní rada ČNB na svém jednání 14. března 2024 s účinností od 1. dubna 2024.

Luděk Pestr dokončil v roce 2002 vysokoškolské studium (Mgr.) v oboru právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V právní oblasti pokračoval po dokončení studia na Okresním úřadu Brno-venkov, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Od července 2004 do dubna 2006 pracoval v Komisi pro cenné papíry v metodicko-analytickém odboru a odboru sankčních řízení. Po integraci dohledu nad finančním trhem do ČNB působí na právních pozicích v rámci ČNB, od listopadu 2011 vedl referát sankčních řízení II. V rámci začlenění sekce licenčních a sankčních řízení do sekce dohledu nad finančním trhem II byl pověřen řízením odboru správních řízení a odbornosti na finančním trhu.

Jan Bridzik dokončil v roce 1998 vysokoškolské studium (Ing.) v oboru výpočetní technika na Univerzitě obrany a v roce 2016 se stal certifikovaným auditorem informačních systémů (CISA). Po studiích pracoval mezi lety 1998 a 2016 na Ministerstvu obrany a v Armádě České republiky převážně jako systémový specialista a IT analytik. V srpnu roku 2016 nastoupil do společnosti ADP Employer Services ČR, kde jeho pracovní náplní byla technická podpora informačního systému a automatizace procesů. V roce 2019 nastoupil do ČNB do sekce dohledu nad finančním trhem II, kde působí dosud. Od října roku 2023 je pověřen řízením referátu rizik informačních technologií I.

Tereza Kyliánová dokončila v roce 2015 vysokoškolské studium (Ing.) v oboru podniková ekonomika a management na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. Po studiích nastoupila do společnosti Kooperativa pojišťovna jako produktový disponent. V roce 2017 nastoupila do ČNB do sekce dohledu nad finančním trhem II, kde působí dosud. Od února roku 2020 je pověřena řízením referátu kontroly.

Nová struktura sekce je následující:

651 – odbor dohledu poskytovatelů spotřebitelských úvěrů
653 – odbor cenných papírů a dohledu obchodníků s cennými papíry
654 – odbor dohledu poskytovatelů platebních služeb a směnárníků
655 – odbor dohledu nad distribucí finančních produktů
656 – odbor kontroly distribuce finančních produktů
657 – odbor dohledu fondového investování
658 – odbor správních řízení
659 – odbor dohledu řízení rizik IKT a AML

Jakub Holas
ředitel odboru komunikace ČNB