Změny emisního plánu mincí z drahých kovů 2016–2020

Česká národní banka provedla změny v plánu emise pamětních mincí. V roce 2017 vydá pamětní stříbrnou minci k 100. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Dále bude v roce 2019 vydána stříbrná mince k 150. výročí narození vědce Aleše Hrdličky a další o rok později, u příležitosti 100. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě.

Sdružení českých umělců grafiků Hollar patří k našim nejstarším a současně nejvýznamnějším uměleckým sdružením. Po celou dobu své existence se významně podílelo na utváření moderní české kultury. Bylo založeno již v roce 1917, tedy ještě před vznikem samostatného československého státu, s cílem podpořit rozvoj českého umění, a to zejména volné umělecké grafiky.

Aleš Hrdlička byl světově uznávaný český lékař a antropolog. Někdy je též označován za nejvýznamnějšího českoamerického vědce předválečného období. Kromě jeho vědeckých výsledků je známa i jeho podpora vzniku samostatného Československa, obhajoba významu Čechoslováků pro Ameriku a jeho protinacistické aktivity.

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Železné Brodě je první českou sklářskou školou, která byla vybudována po vzniku Československa. V současnosti jde o největší evropskou sklářskou školu, která disponuje vlastní hutí a pokrývá téměř všechny horké i studené techniky výtvarného zpracování skla.

Po doplnění o výše zmíněné motivy zahrnuje emisní plán na léta 2016 až 2020 celkem 21 pamětních stříbrných mincí v hodnotě 200 Kč. Ty mají za cíl připomenout události nebo osobnosti z oblasti kultury, vědy, techniky či sportu. Součástí emisního plánu jsou i další dva tematické cykly – desetidílný cyklus zlatých mincí v nominální hodnotě 5 000 Kč připomene hrady České republiky. Jednotícím tématem druhého cyklu pětisetkorunových stříbrných mincí budou výroční události spojené se vznikem Československé republiky.

Marek Zeman
ředitel odboru komunikace ČNB