Změna publikačního kalendáře seznamu měnových finančních institucí v ČR

Evropská centrální banka zahájila operativní způsob aktualizace národních příspěvků seznamu měnových finančních institucí (MFI) zemí EU. Nově je tedy aktualizovaný seznam MFI publikován již druhý pracovní den po skončení referenčního období a to s měsíční periodicitou

Od 1. 5. 2004 proto Česká národní banka změní publikační kalendář seznamu MFI v ČR, který je zveřejňován na internetových stránkách ČNB v sekci "Statistika - Měnová a bankovní statistika'. Změna se promítá také do harmonogramu uveřejňování údajů na rok 2004 uvedeného v sekci 'Média - Harmonogramy" a operativně se objeví v sekci "Statistika - Měnová a bankovní statistika - Seznam měnových finančních institucí" v položce 'Evidence změn".

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB