Změna letopočtu 1999/2000

Bankovní rada České národní banky na svém dnešním zasedání posoudila průběžnou zprávu o připravenosti ČNB na změnu letopočtu 1999/2000. Konstatovala, že byly ve spolupráci s komerčními bankami úspěšně provedeny testy systémů, zabezpečujících zúčtování mezibankovního platebního styku a obchodování na trhu krátkodobých dluhopisů. Další práce, spojené s přípravou ČNB na změnu letopočtu 1999/2000, probíhají podle stanovených plánů. O průběhu příprav bude veřejnost průběžně informována.

Bankovní dohled ČNB uložil rovněž všem komerčním bankám včetně poboček zahraničních bank v ČR Opatřením č. 6 z 29. 12. 1998 zabezpečit jejich přípravu na změnu letopočtu 1999/2000, provést příslušné testy a o své připravenosti informovat veřejnost. Plnění těchto úkolů je průběžně vyhodnocováno.

ČNB - M. Švehla