Žďákovský most na zlaté minci ČNB

Česká národní banka vydává zlatou minci s motivem Žďákovského obloukového mostu. Nominální hodnota je 5 000 Kč. Jedná se o předposlední minci v rámci desetidílného cyklu „Mosty“, kterým ČNB připomíná technicky, architektonicky nebo historicky zajímavé mostní stavby na českém území. Mince je v prodeji od 5. května 2015.

Ždákovský obloukový most je neopomenutelnou technickou stavbou s bohatou historií. S mostem, který by spojoval břehy Vltavy u obce Žďákov, bylo počítáno již v roce 1941. Válečný i poválečný vývoj však situaci značně zkomplikovaly a se stavbou se započalo až v roce 1957. Zpřístupněn veřejnosti byl most v roce 1967.

Žďákovský most je jedním z největších jednoobloukových dvoukloubových mostů na světě a samozřejmě největším v naší republice. I z toho důvodu jsem přesvědčen, že do našeho cyklu zlatých mincí patří právem,“ uvedl guvernér ČNB Miroslav Singer.

Lícní strana mince zobrazuje detail mostního nýtování. V jeho levé části je kompozice heraldických zvířat z velkého státního znaku. Na rubové straně je motiv mostu z podhledu.

Podoba mince vzešla z veřejné soutěže vyhlášené v září 2013. Zúčastnilo se jí
27 výtvarníků, kteří předložili celkem 45 sádrových modelů. První cenu získal Luboš Charvát za monumentální zpodobnění spojů mostní konstrukce včetně graficky krásně ztvárněných detailů, čisté zobrazení mostního oblouku a soulad obou stran.

ČNB vydává do oběhu 9 100 půluncových mincí se Žďákovským obloukovým mostem, vyražených ze zlata o ryzosti 999.9. Celkem 7 000 kusů mince je ve špičkové kvalitě s leštěným polem a matovým reliéfem a 2 100 kusů v běžné kvalitě. Nominální hodnota mince není její prodejní cenou, ta je výrazně vyšší, neboť zohledňuje mimo jiné i aktuální cenu zlata nebo náklady spojené s výrobou. Minci vyrazila Česká mincovna a lze ji zakoupit u vybraných smluvních partnerů.

Zlatá mince s vyobrazením Žďákovského obloukového mostu je devátou emisí z cyklu „Mosty“. Motivem desáté a poslední mince bude Mariánský most v Ústí nad Labem (říjen 2015). Tématem nového cyklu zlatých mincí s nominální hodnotou 5000 Kč budou v letech 2016 až 2020 hrady České republiky.

Tomáš Zimmermann, mluvčí ČNB

Podrobnější informace o technické realizaci