Zasedání Výboru pro koordinaci dozoru nad finančním trhem

V pondělí dne 28. listopadu 2005 proběhla schůzka Výboru pro koordinaci dozoru nad finančním trhem, který slouží pro koordinaci aktivit České národní banky, Ministerstva financí a Komise pro cenné papíry při dohledu nad finančním trhem.

Představitelé všech tří institucí diskutovali o aktuálním průběhu slučování dozorů poté, co Poslanecká sněmovna minulý týden projednala ve druhém čtení vládní návrh zákona o změně zákonů v souvislosti se sjednocováním dozoru nad finančním trhem. Členové výboru též hovořili o připravovaných zákonech a vyhláškách v oblasti finančního trhu a o aktuálních úkolech dozorů nad bankami, pojišťovnami, penzijními fondy a kapitálovým trhem.

Část diskuse se týkala stavu implementace nového konceptu kapitálové přiměřenosti (Basel II) v bankovním sektoru. Česká národní banka informovala přítomné zejména o úrovni implementace pokročilých metod měření a řízení regulatorního kapitálu u úvěrového a operačního rizika. Ministerstvo financí informovalo přítomné o aktuálním průběhu přípravy obdobného konceptu v pojišťovnictví (Solvency II). Diskuse byla věnována i připravovaným standardům ESCB-CESR pro oblast clearingu a vypořádání transakcí s investičními nástroji v rámci EU.

Výbor zhodnotil činnost svých pracovních skupin a dohodl se na přípravě tezí budoucího systému spolupráce po sloučení dozorů. Členové výboru se navzájem informovali o aktuálních otázkách praktického výkonu dozoru v jednotlivých sektorech finančního trhu za uplynulé období a vyměnili si informace o práci evropských výborů a pracovních skupin.

Výbor se schází pravidelně každé čtvrtletí a svou pozornost zaměřuje především na zvýšení kvality dozoru nad trhy a na zefektivňování výměny informací a spolupráce dozorových orgánů.


Michaela Erbenová, členka bankovní rady České národní banky
Zdeněk Husták, člen prezidia Komise pro cenné papíry
Tomáš Prouza, náměstek ministra financí České republiky