Záložní pracoviště ČNB v Praze – Zličíně postaví společnost Skanska CZ

P r a h a (4. listopadu 2004) - Česká národní banka uzavřela se společností Skanska CZ smlouvu na výstavbu záložního pracoviště v Praze 5 - Zličíně. Nabídka společnosti Skanska CZ byla během dvoukolového výběrového řízení vyhlášeného ČNB letos v březnu vyhodnocena jako nejlepší. Náklady na realizaci stavby by neměly přesáhnout 170 mil. Kč.

Realizace záložního střediska je řešena jako rekonstrukce stávající budovy archivu ČNB v Praze 5 - Zličín s doplněním o novou přístavbu. V listopadu letošního roku bude zahájena první fáze prací, během které proběhne skrývka ornice a archeologický průzkum oblasti. Následovat bude vybourání několika částí stávajících budov. Posléze budou zahájeny stavební práce na nové třípodlažní budově. Ukončení stavby je plánováno v únoru 2006 a provoz v novém záložním pracovišti by měl být zahájen do ledna roku 2007.

Výstavbou záložního pracoviště budou zajištěny požadované provozní a bezpečnostní podmínky. V současné době jsou jednotlivé provozy záložního pracoviště dislokovány v nevyhovujících pronajatých prostorech v centru Prahy. Přemístěním mimo městské centrum dosáhne ČNB nejen snížení provozních rizik a nákladů, ale také zvýšení funkčnosti záložního pracoviště. Koncepce nového záložního střediska je součástí tzv. Krizového plánu, jehož cílem je eliminovat, resp. minimalizovat možná rizika a zajistit efektivní reakci v případě vzniku nežádoucích událostí, které mohou mít negativní dopad na bankovní a finanční sektor České republiky.

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB