Základní položky platební bilance za jednotlivé měsíce budou publikovány od 14.3.2003

Počínaje údaji za leden 2003 začne Česká národní banka zveřejňovat základní položky platební bilance za jednotlivé měsíce ve struktuře požadované Evropskou centrální bankou. Data za leden 2003 budou zveřejněna 14.3.2003. Údaje zpracované podle dostupných měsíčních statistik budou zveřejňovány v českých korunách na internetové stránce ČNB v den odesílání do ECB. Měsíční data budou zpřesňována každé čtvrtletí na základě čtvrtletních statistických zjišťování, která zahrnují širší okruh respondentů mimo bankovní sektor. Termíny zveřejňování jsou zahrnuty do harmonogramu publikování statistických údajů.

Alice Frišaufová
mluvčí ČNB