Za historií české měny může veřejnost i do Brna

Česká národní banka připravila pro zájemce o historii naší měny dvě nové výstavy. V prostorách brněnské pobočky si mohou návštěvníci prohlédnout expozici „Lidé a peníze“, která mapuje vývoj peněz na našem území od jejích prvopočátků až po současnost. Dále je možné navštívit výstavu „Krása ve skle a kovu“, představující dílo výtvarníka a medailéra Jiřího Harcuby. Obě stálé výstavy byly slavnostně otevřeny 6. prosince za účasti guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka.

Expozice ČNB „Lidé a peníze“ již 15 let plní v pražské centrále nezastupitelnou úlohu v procesu vzdělávání nejširší veřejnosti v oblasti finanční gramotnosti. Její unikátnost tkví nejen v rozsahu sdělovaných informací, ale především v množství zajímavých předmětů, které si mohou návštěvníci prohlédnout.

Také nově otevřená brněnská expozice, která vznikla v úzké spolupráci ČNB a Moravského zemského muzea, předkládá návštěvníkům prostřednictvím 32 panelů a 22 vitrín jedinečný pohled na historii peněz. „Jsem rád, že veřejnosti můžeme nabídnout ucelený pohled na vývoj měny v českých zemích s důrazem na odlišnosti tohoto fenoménu na Moravě. Výstavou chceme rovněž přispět k podpoře finanční gramotnosti, jelikož předpokládáme, že o ni budou mít, vedle široké veřejnosti, velký zájem především školy,“ uvedl guvernér ČNB Jiří Rusnok. Návštěvníci se mohou seznámit s dokumenty dokládajícími historii měnové politiky a vývoj finančního sektoru. Vystaveny jsou také platidla, padělky a ukázky ochrany peněz.

Výstava „Krása ve skle a kovu“ představuje dílo jednoho z nejvýznamnějších tvůrců československých a českých mincí Jiřího Harcuby (1928–2013), které odkázal ČNB. Na několika desítkách sochařských a sklářských exponátů dokumentuje celoživotní dílo tohoto světově uznávaného sklářského výtvarníka, sochaře a medailéra, který je autorem např. české pětikoruny.

Rezervace a bližší informace k výstavám naleznete na webových stránkách ČNB.

Marek Zeman
ředitel odboru komunikace ČNB

 

Expozice České národní banky "Lidé a peníze"
Expozice České národní banky "Lidé a peníze"

Výstava výtvarníka a medailéra Jiřího Harcuby "Krása ve skle a kovu"
Výstava výtvarníka a medailéra Jiřího Harcuby "Krása ve skle a kovu"